Sedan december 2014 har Simrishamns sjukhus drivits av Praktikertjänst Närsjukvården Österlen AB. Men nu löper avtalet med Region Skåne ut och den 1 maj tar Capio Geriatrik AB över. Upphandlingen blev klar förra sommaren och avtalet gäller i sex år till och med den sista april 2027. Det kan sedan förlängas med upp till fyra år.

Sjukhuset i Simrishamn har drivits i privat regi under många år. Verksamheten erbjuder närsjukvård och viss specialiserad öppenvård och slutenvård. Sjukhuset har även en närakutmottagning och ansvar för ungdomsmottagningar i Tomelilla och Simrishamn.

Befolkningen i sydöstra Skåne är äldre än i övriga Skåne och de äldre är den största målgruppen för sjukhuset. Enligt Region Skåne har den nya aktören därför ett särskilt ansvar för att säkra och utveckla fungerande patientprocesser i den nära vården tillsammans med övriga lokala vårdaktörer.

– Äldre och mobil vård är ett starkt expanderande affärsområde. Nu ser vi fram emot att få ytterligare 120 nya kollegor som tillsammans med oss, framför allt ska ta hand om den äldre befolkningen i Simrishamn med omnejd och skapa bättre vårdkedjor för denna prioriterade målgrupp tillsammans med primärvården och kommunen, säger Thorleif Nilsen, affärsområdeschef på Capio, i ett pressmeddelande.