– Det känns lite som en glädjens dag. Då menar jag inte att det blev just det här beslutet, utan att vår personal vet inriktningen för hur vi ska gå vidare. Jag tror att det är viktigt, sa Harald Roos, tidigare sjukhuschef och strategisk medicinsk rådgivare i frågan om det nya lasarettet, under en presskonferens på tisdagen.

– Sedan tror jag att många medarbetare är glada över det här beslutet.

Den nuvarande lasarettsbyggnaden i Helsingborg byggdes 1975. Men platsen har en 150 år lång historia inom sjukvården, som nu kan gå mot sitt slut. Sjukhustomten betraktas inte vara tillräcklig för framtida behov.

Förslaget på ny tomt är ett område i Östra Ramlösa, vilket är 70 procent större än den nuvarande platsen.

– Det är också en ganska bra illustration på varför vi tycker att det är rätt bedömning att satsa på ett nytt sjukhusområde. Inte minst växer ju befolkningen, sa Henrik Fritzon, socialdemokratiskt oppositionsråd i Region Skåne.

Han fortsatte:

– Den medicinska utvecklingen gör också att sjukvården behöver utformas på ett helt annat sätt än för flera decennier sedan.

Det nuvarande sjukhuset har redan rustats upp till viss del. Bland de genomförda investeringarna finns två totalrenoverade flyglar och två nya teknikbyggnader. Men 2019 stoppades planerna att bygga ut på det nuvarande området för att göra en grundlig undersökning hur långt det gick att fortsätta.

Sedan dess har en tvärpolitisk grupp, där också tjänstemän ingått, arbetat med frågan. Nyligen lämnade de en rapport som gick igenom två alternativ: att fortsätta bygga ut på det gamla området och att bygga på ett helt nytt. Nu har politikerna kommit överens om ett förslag som de lägger fram till regionstyrelsens möte den 29 april.

– Vårt förslag till regionstyrelsen är att vi ska bygga ett nytt lasarett på Östra Ramlösa, berättade Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens moderate ordförande.

Den nya tomten skulle inte bara innebära en dimensionering som tar höjd för fler patienter i framtiden och mer utrymmeskrävande vård. Den kan också samla verksamheter som i dag är utspridda.

– Med en mycket större yta att bygga långsiktigt på, möjliggör det också att vi kan planera in andra verksamheter tätt inpå den somatiska vården – till exempel psykiatrin, sa Carl-Johan Sonesson.

Tidsramen beräknas i nuläget till 11–13 år, vilket skulle innebära att Helsingborg har ett nytt lasarett en bit in på 2030-talet. Att bygga om dagens lasarett skulle enligt beräkningar ta 12–15 år. Kostnadskalkylen ligger nu på dryga 13 miljarder kronor för ett nytt sjukhus, att jämföra med nästan 16 för att till fullo rusta upp det befintliga området.