Inflödet av patienter med covid-19 till sjukvården i Region Uppsala är stort. I dagsläget vårdas 131 patienter med covid-19 vid sjukhus i Region Uppsala. Av dessa vårdas 25 på intensivvårdsavdelning.

– Vi har just nu en extrem belastning, och ställer nu om för att hantera den akuta situationen. I stort sett all planerad vård som inte är livsnödvändig måste skjutas upp, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler, i ett pressmeddelande.

Regionen ser nu över hur man kan fördela om personal för att säkra vårdkapaciteten.

Enligt den senaste statistiken syns också en kraftig ökning vad gäller andelen som testar positivt för covid-19. Allra störst ökning har skett i Uppsalastadsdelarna Stenhagen och Gottsunda där runt 20 procent av alla som testades förra veckan konstaterades ha covid-19.

– Tidigare har vi sett sådana siffror i Norduppland, men nu har smittan tagit fart i befolkningstäta delar av länet. Det är alarmerande utveckling. Som en konsekvens av detta förväntar vi oss att allt fler kommer att behöva sjukhusvård under de närmaste veckorna, säger Mikael Köhler.

Han vädjar samtidigt till invånarna i länet att göra allt de kan för att minska smittspridningen.

– Vården arbetar på sin maxkapacitet. Nu hänger det på oss alla att få stopp på det. Utgå från att alla du möter är smittade och agera därefter. Håll dig borta från människor och om du inte har något val – se till att skydda dig med munskydd, handtvätt och handsprit.