I slutet av mars beslutade Region Gävleborg att sänka närvarokravet på specialistläkare i allmänmedicin vid hälsocentralerna i regionen. De nya reglerna innebär att en specialist i allmänmedicin bara måste vara på plats en dag i veckan. Resten av tiden räcker det att ha en legitimerad läkare på plats.

Beslutet väckte kraftiga reaktioner, inte minst från läkarhåll. Drygt en vecka efter beslutet tog Distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) initiativ till en namninsamling för att beslutet skulle dras tillbaka.

Nu har de drygt 4 300 underskrifterna lämnats över till regionpolitikerna.

– Vi allmänläkare tycker det är mycket allvarligt att majoritetspolitikerna i Region Gävleborg vill kompromissa med den medicinska kvaliteten, patientsäkerheten för dem som bor i glesbygd samt med framtida kompetensförsörjningen av specialistläkare i allmänmedicin. Vi är glada för att vårt upprop fått brett stöd inte bara från allmänläkare i Gävleborg, utan också från sjukhuskolleger och patienter, säger DLF:s ordförande Marina Tuutma i ett pressmeddelande.

Elisabeth Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin vid Ljusdals hälsocentral och ordförande för Sfam Gävleborg är en av de läkare som varit mycket engagerad i frågan. Hon är också glad över att reaktionerna inte bara var lokala.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att folk även ute i Sverige har reagerat. Det är väldigt viktigt att regionen ser att det här inte är något normalt att göra, så att säga, säger Elisabeth Månsson Rydén till Läkartidningen.

Vad är det stora problemet med den här förändringen?

– Det stora problemet är ju att det är de små hälsocentralerna där vi inte har annat än stafettläkare i dag som kommer få ännu sämre service. De här små hälsocentralerna ligger ute i glesbygd där det bor många äldre som behöver få en ordentlig vård och ha sin läkare och kunna lita på att den de träffar kan det den gör.

Ett annat problem handlar om att det kan bli konsekvenser vad gäller läkare som gör ST i allmänmedicin, menar hon.

– Vi sätter ju inte några ST-läkare eller utbildningsläkare på de hälsocentraler där det inte finns en specialist varje dag. De reglerna har vi satt upp för länge sedan tillsammans med vår övergripande studierektor och det kommer vi inte vika på. Men det är flera ST-läkare som sagt att de slutar och byter region om det här går igenom.

Elisabeth Månsson Rydén pekar också på att man från läkarhåll redan för ett par år sedan lämnade ett antal förslag till regionen för att kunna öka läkarbemanningen. Det handlar bland annat om att införa listningstak och skapa »gröna öar« där de fast anställda läkarna ges ett rimligt uppdrag även om det råder brist på fasta läkare. Ett annat förslag är att läkare från andra specialiteter ska kunna vidareutbilda sig till allmänläkare utan att gå ner i lön.

– Vi har ju andra specialister som vill omskola sig till specialister i allmänmedicin, och då är en grej att låta dem behålla sin lön och få specialisera sig inom allmänmedicin, säger Elisabeth Rydén Magnusson.

Vad är din förhoppning framåt?

– Det ideala vore om politikerna backar på beslutet och att man då tar tillvara förslagen de fått av oss, av DLF och av Sfam på hur man i stället kan öka bemanningen.

Regionens beslut har också överklagats till förvaltningsrätten av PRO och SPF Seniorerna. Pensionärsföreningarna i Gävleborg anser att regionens beslut om ny hälsovalshandbok ska ogiltigförklaras, rapporterar P4 Gävleborg.

– Vi anser att vi inte fått möjlighet att yttra oss i det här ärendet. Enligt reglementet så ska det här skickas på remiss till oss, men det har inte skett, säger Hans Ström, ordförande i SPF Seniorerna Gästrikland, till radion.

Regionrådet Magnus Svensson (C) har varit ordförande i styrgruppen som tagit fram den nya hälsovalshandboken. I ett mejl till P4 Gävleborg skriver han att pensionärsrådet har informerats och att de haft möjlighet att framföra synpunkter.

Läkartidningen söker Magnus Svensson.

Läs mer:

Namninsamling mot sänkta kravet om allmänläkare på hälsocentraler

Gävleborg sänker kravet om allmänläkare på hälsocentraler

Allmänläkare i öppet brev: »Det blir en styckevis låtsasverksamhet«