Hög ålder är den viktigaste riskfaktorn för att avlida i covid-19, men för män startar riskökningen tidigare än för kvinnor. Bland personer i åldern 50 till 64 år har män mer än fyra gånger så hög risk att avlida i covid-19, jämfört med kvinnor i samma ålder. Det kommer Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin fram till i en rapport som bygger på registerdata för sjukhusvårdade och döda i covid-19 i Stockholms län.

Bakomliggande sjuklighet och socioekonomiska faktorer tycks inte vara avgörande för könsskillnaderna. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin ser i stället biologiska skillnader mellan könen, knutna till immunsystemet, som en förklaring.

– En tänkbar förklaring är att det rör sig om hormoner och deras inverkan på immunsystemet. Både östrogen och testosteron minskar där vid klimakteriet, det är en hypotes, men vi har inga data på det, säger Johanna Sieurin, handläggare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och en av rapportförfattarna, till Dagens Nyheter.