I november förra året la regeringen fram en proposition om nya regler för organdonation. Bland annat föreslogs att det så kallade anhörigvetot ska slopas. Dessutom innehöll propositionen förslag om att medicinska insatser före döden, så kallad organbevarande behandling, ska få ges till en möjlig donator.

Syftet med lagändringarna, som föreslogs träda i kraft den 1 juli i år, var att förbättra förutsättningarna för en välfungerande donations- och transplantationsverksamhet samt att öka antalet organdonationer.

Men på grund av synpunkter gällande en av bestämmelserna som rör intubation i organbevarande behandling har regeringen nu beslutat att dra tillbaka propositionen.

»I dialog har det framkommit synpunkter gällande förslag kring intubation i organbevarande behandling. Regeringen vill därför se över frågan på nytt«, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen ska återkomma med justerade förslag.

Läs mer:

Frågetecken finns kring donation efter cirkulationsstillestånd

Regeringen lägger fram förslag för fler organdonationer

Lagrådet vill se ändringar i lagförslag om organdonationer