I oktober förra året tillträdde Anders Friberg tjänsten som regiondirektör i Region Dalarna. Nu ett drygt halvår senare tvingas han lämna sin post. Enligt regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) är ett bristande ledarskap skälet till uppsägningen.

– Tyvärr fungerar inte Anders Fribergs ledarskap i vår organisation. Det är tråkigt att vi hamnat i den här situationen, men jag ser ingen annan utväg än att Friberg lämnar Region Dalarna, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Anders Friberg är utbildad jurist och har tidigare varit kommundirektör i Avesta och kommunchef i Älvdalens kommun. Enligt SVT Dalarna innebär överenskommelsen en uppsägningstid på sex månader där Anders Friberg är arbetsbefriad. Han har dessutom en fallskärm på 12 månadslöner.

Biträdande regiondirektör Karin Stikå-Mjöberg går nu in i regiondirektörens ställe.