Kritiken mot Region Gävleborgs beslut att sänka närvarokravet på specialister i allmänmedicin vid länets hälsocentraler har varit stor. Tidigare i veckan överlämnades en namninsamling med drygt 4 300 underskrifter från personer i hela landet till regionpolitikerna.

Den nya hälsovalshandboken som regionfullmäktige beslutade om i slutet av mars innebär att en specialist i allmänmedicin bara måste vara på plats fysiskt minst en dag i veckan. Resten av tiden räcker det att ha en legitimerad läkare på plats.

Kritikerna menar bland annat att man med beslutet kompromissar med den medicinska kvaliteten och patientsäkerheten, att små hälsocentraler i glesbygd riskerar att få ännu sämre service och att det försvårar för den framtida kompetensförsörjningen av specialister.

Regionrådet Magnus Svensson (C) var den som ledde styrgruppen som tog fram förslaget på ny hälsovalshandbok. Han uppger att det, trots namninsamlingen, inte är aktuellt med en omprövning av beslutet i nuläget.

Magnus Svensson (C), regionråd i Gävleborg. Foto: Region Gävleborg

– Jag väljer att se det som att det är bra att man engagerar sig för att vi behöver alla stärka primärvården. Vår ingång i det här har ju handlat om att det saknas allmänspecialister. Cirka 35 av våra 42 hälsocentraler i Gävleborg behöver ha inhyrd läkarpersonal för att klara sitt uppdrag, säger Magnus Svensson till Läkartidningen.

Han framhåller samtidigt att primärvårdsuppdraget är oförändrat och att förändringen syftar till att använda kompetensen hos specialister i allmänmedicin på bästa sätt.

– Det vi har sagt är att vi som regionfullmäktige kanske inte ska vara och peta i hur en anställning ser ut på en hälsocentral, utan vi lägger över på verksamhetschefen att ansvara för att all personal har adekvat kompetens, legitimation och specialkompetens. Det som krävs för att det ska finnas personal för att tillhandahålla en god och säker vård enligt hela uppdraget.

Magnus Svensson pekar också på att det i uppdraget står att det alltid ska finnas tillgång till specialist i allmänmedicin under hälsocentralernas öppettider.

– Den kompetensen ska finnas fysiskt, per telefon eller digitalt. Det är inte så att vi säger att vi inte vill ha någon specialistkompetens. Vi behöver dem fortfarande lika mycket men de kanske inte behöver vara fysiskt på plats hela tiden. De kan tillhandahålla en del av sin tjänst genom att svara på telefon eller att finnas digitalt.

Är inte risken att vårdgivare lägger sig på miniminivån?

– Det finns en miniminivå nu också. I dag står det i handboken att det minst ska finnas tillgång till en specialist i allmänmedicin. Det är inte ens definierat att det ska finnas fysisk på plats.

Magnus Svensson menar också att förutsättningarna varierar stort mellan olika vårdcentraler redan i dag.

– Har du minst en specialist på Lindens hälsocentral med 1 700 patienter då får du ganska mycket allmänspecialist. Men om Aleris hälsocentral i Bollnäs med 18 000 listade skulle välja att nöja sig med miniminivån på minst en allmänspecialist då är det väldigt lågt. Nu har Aleris inte gjort det utan de har betydligt fler anställda. Det tror jag att det kommer att vara även fortsättningsvis.

Från läkarhåll har man samtidigt pekat på att det finns andra vägar att gå för att kunna öka läkarbemanningen i primärvården i Gävleborg. Det handlar exempelvis om förbättrade villkor och ett avgränsat uppdrag, men också att andra specialister ska kunna omskola sig till specialister i allmänmedicin utan att gå ner i lön.

Vad säger du om de här förslagen?

– Det är sådant som varit uppe, det har varit en ganska lång beredning för den här handboken. Den startade 2017 och det är inte bara politikerna som varit inblandade. Det är klart att man mött en massa olika frågeställningar – men sedan har man ändå kommit till de här ståndpunkterna.

Men läkarna som är kritiska till den här förändringen menar ju att det finns andra vägar att gå, vad säger du om det?

– Det här är det förslag vi har lagt nu, det är det förslag som vunnit gehör i regionfullmäktige. Sedan har vi diskuterat en massa andra saker, men det här är det förslag som är beslutat.

Den nya hälsovalshandboken träder i kraft den 1 oktober.