Sveriges Kommuner och regioner (SKR) anser att arbetsgivare har svårt att bedöma vilka risker som finns kring covid-19 för anställda som är gravida. Därför efterfrågar man nu tydligare rekommendationer från myndigheterna, rapporterar Sveriges Radio.

– Den här bristen på vägledning gör att man riskerar att bedöma samma typ av situation på olika sätt. Det skapar också en onödig oro både hos de gravida och hos de chefer som ska göra bedömningarna, säger Caroline Olsson, chef för arbetsgivarpolitik på SKR, till Sveriges Radio.

Kravet kommer i en skrivelse som SKR nu skickat in till Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsens bedömning från februari ska gravida inte utsättas för smitta från graviditetsvecka 20 eftersom gravida som då får en covid-19-infektion har en högre risk att föda för tidigt.

Om det finns risk för smitta ska arbetsgivaren i första hand försöka förändra arbetssätt och arbetsinnehåll. Om det inte går kan hemarbete vara en möjlighet efter en individuell riskbedömning.

Om det varken är möjligt att undanröja riskerna eller ordna hemarbete kan arbetsgivaren förbjuda arbete. Då kan arbetstagaren söka graviditetspenning från Försäkringskassan.

Emelie Hultberg, ordförande i Läkarförbundets arbetslivsgrupp, håller med om att det vore bra med större tydlighet i frågan.

– Det hade varit positivt med någon typ av tydliggörande kring hur man förhåller sig till det här, och att det då medger en mer likartad bedömning i olika regioner och vid olika arbetsplatser.

Samtidigt pekar hon på att det är en komplicerad situation både för fack och arbetsgivare, och exakt hur ett sådant förtydligande ska se ut är svårt att säga, menar Emelie Hultberg.

– Det är besvärligt för cheferna som har det yttersta arbetsmiljöansvaret i den här frågan. Jag har stött på många chefer som vill göra det här på ett bra sätt men som själva famlar i det här. Stundtals är det också svårt för våra skyddsombud att veta vilka krav man ska ställa.

Enligt Emelie Hultberg är det inte några problem vad gäller att gravida inte ska arbeta med covidpatienter eller misstänkt smittade. Utmaningen ligger bland annat i att bedöma riskerna och säkra arbetsplatserna när det gäller patienter och anhöriga som kan ha milda eller inga symtom.

– På många arbetsplatser finns det väldigt bra rutiner för att alla patienter som läggs in provtas eller screenas för covid-19. Men frågan är om man exempelvis kan ha en vanlig årskontroll på vårdcentralen som gravid läkare, även om man har skyddsutrustning. Det är komplicerat och det gör att riskbedömningarna blir väldigt svåra.

Ska man bara säga att det är hemarbete som gäller vid vecka 20 eller, om det inte går, förbjuda arbetet?

– Det hade helt klart varit en tydlighet, men då kommer nästa fråga: Hur hanterar vi dem som hunnit bli vaccinerade innan de blev gravida? Hur hanterar vi dem som har haft covid-19 och har antikroppar? Vi har också medlemmar som tycker det är helt okej att fortsätta att arbeta med skyddsutrustning. Det här är jättesvårt.

Emelie Hultberg pekar också på att omplacering till hemarbete skulle kunna få konsekvenser för läkare på utbildningstjänster.

– Skulle man vilja bli omplacerad till hemarbete vet jag att man i Västra Götaland har en stor efterfrågan och ett stort behov av personer som genomför smittspårning. Men det kanske inte är möjligt att tillgodoräkna sig det som tjänstgöring i en AT. Och ska det vara från vecka 20 så handlar det om ganska lång tid.