Det låga resultatet i förra årets medarbetarundersökningen vid toraxklinken vid Akademiska sjukhuset har medfört att Knut Bodin, huvudskyddsombud för Saco och Upplands allmänna läkarförening, vänt sig till sjukhusdirektören och krävt åtgärder. Det rapporterar Upsala Nya Tidning.

– En sådan här arbetsmiljö skulle jag beteckna som hälsovådlig. Torax är inte unikt på Akademiska sjukhuset, det finns ställen som är ännu värre, men det är tillräckligt dåligt för att kräva åtgärder, säger Knut Bodin till UNT.

Enligt tidningen, som tagit del av undersökningen, är resultatet totalt sett marginellt sämre jämfört med 2019, och på de flesta frågor hamnar kliniken under snittet i regionen. Bland annat har nästan var tredje av de svarande läkarna på kliniken uppgett att det förekommer trakasserier och diskriminering.

Vad gäller frågan om det råder ett öppet klimat hamnar torax på den lägsta nivån »lågt värde«

– Det här är varningsflaggor. Sådant som kränkande särbehandling och diskriminering ser vi mycket allvarligt på, säger Knut Bodin.

Verksamhetschefen Fredrik Lennmyr uppger för UNT att man nu tar fram en handlingsplan i dialog med fackliga företrädare.

– En fördjupad nulägesanalys kommer att ske i närtid och som involverar alla läkare på kliniken. Den fortsatta processen är av intern karaktär och kan därför inte kommenteras ytterligare, skriver Fredrik Lennmyr i ett mejl till tidningen.

Enligt honom är situationen vid torax ansträngd och det är en hög belastning av främst intensivvård som relaterar till pandemin.

Samtidigt pekar han på att arbetsmiljön blivit bättre och att resultatet tydligt förbättrades i medarbetarundersökningen för 2019 jämfört med 2018.

– Vi tar allvarligt på signaler om påverkad arbetsmiljö i någon arbetsgrupp inklusive klinikens läkare. Det utslag som sågs i 2018 ledde till åtgärder 2019 med tydlig förbättring men vi har även uppmärksammat kvarstående problem, skriver Fredrik Lennmyr.