Syftet med förlängningen av pausen för viss planerad vård är att frigöra resurser till akutsjukhusen. Enligt Region Stockholm vårdas omkring 600 personer med covid-19 på länets akutsjukhus just nu.

Samtidigt meddelar Karolinska universitetssjukhuset att man lämnar förstärkningsläget, som är det näst högsta beredskapsläget. Sjukhuset övergår i stället till stabsläge. Bakgrunden är enligt sjukhuset att antalet patienter med covid-19 varit stabilt under en tid.

– I stabsläge får verksamheterna bättre förutsättningar för att lösa de uppgifter som ligger framför oss. Våg tre är inte över, men vi arbetar för att vara redo när den är det. Vi planerar bland annat för hur den personal som arbetat hårdast under pandemin ska få möjlighet till återhämtning. Ett fantastiskt jobb har gjorts, men det har kostat på, säger sjukhusdirektören Björn Zoëga i ett pressmeddelande.

I dagsläget vårdas 151 patienter med covid-19, inklusive intensivvård, på Karolinska universitetssjukhuset.