En lagändring 2016 gjorde det möjligt för ensamstående kvinnor att skaffa barn via regionfinansierad assisterad befruktning. Sedan dess har inseminationer med donerade spermier ökat, rapporterar nyhetsbyrån TT.

Men samtidigt råder akut brist på donerade spermier i flera regioner. Bristen förklaras både av det ökande intresset och av att färre män donerat sperma under pandemin.

– Vi har hur många ensamstående kvinnor som helst, däremot har vi ont om donatorer. Det här är ett nationellt problem och pandemin har gjort att män som annars kanske hade anmält sig inte har velat utsätta sig för kontakter i vården, säger Ann Thurin Kjellberg, överläkare på reproduktionsenheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, till TT.

I Skåne är det också brist på spermadonatorer och regionen har pausat alla behandlingar fram till juni. Där har väntetiderna ökat från några månader 2016 till två år i dagsläget.

– Vi har helt slut på spermier och har för första gången gjort ett uppehåll i donationsverksamheten, säger Margareta Kitlinski, sektionschef på reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö, till TT.