Till höstterminen börjar de första studenterna på den nya sexåriga legitimationsgrundande läkarutbildningen. Då går det – logiskt nog – inte länge att påbörja den nuvarande läkarutbildningen på 5,5 år.

Det här ställde till ett oväntat problem för Love Renström som läser termin 4 på den nuvarande läkarutbildningen vid Göteborgs universitet.

Love Renström läser termin 4 på läkarutbildningen vid Göteborgs universitet. Foto: Privat

När hans sambo blev antagen till en utbildning i Uppsala ville han själv byta sin studieort dit. Förutsatt att det fanns plats på läkarutbildningen i Uppsala räknade Love Renström med att eventuellt tappa någon termin på bytet. Men när han kontaktade studievägledare i Uppsala fick han beskedet att det inte var möjligt att hoppa på det nuvarande programmet överhuvudtaget.

– I samtalet framkom att det inte går för att de byter program. Det blir det 12 terminer långa programmet och då kan de inte putta in mig i det gamla programmet, säger Love Renström till Läkartidningen.

Han fortsätter:

– Jag har ingen möjlighet att ta mig in och blir det ingen lösning får jag i praktiken vänta två år på att den första kullen på det nya programmet hinner läsa fyra terminer innan jag kan hoppa på.

Förfarandet för att byta studieort till Uppsala innebär att man först söker till termin 1. Därefter ansöker studenten om att tillgodoräkna sig eventuella studier för att sedan hoppa in på motsvarande termin.

Bertil Lindahl, ordförande i programkommittén för läkarprogrammet i Uppsala, bekräftar att detta i nuläget inte är möjligt för studenter som läst några terminer på läkarutbildningen vid ett annat lärosäte.

– Nej, det kan man inte enligt nuvarande regelverk, eftersom man då måste söka in på termin 1, och det kommer ju inte finnas någon termin 1 på gamla programmet.

Han uppger att man nu ser över om det går att hitta en lösning, eventuellt till vårterminen nästa år.

Enligt Bertil Lindahl är det omkring 10 studenter per termin som byter studieort till Uppsala och får tillgodoräkna sig tidigare terminer.

– Vi har uppriktigt sagt inte tänkt på den där problematiken. De kan naturligtvis söka in på nya programmet, men just nu har vi faktiskt ingen lösning om någon har gått till exempel fyra terminer och vill byta studieort.

Bertil Lindahl pekar på att problemet är övergående men han menar samtidigt att det är en olycklig situation.

– På något sätt så låser vi ju in de här studenterna på den ort de valt. Det är en speciell situation eftersom programmet inte längre finns.

Även Magnus Hultin, programdirektör vid läkarutbildningen vid Umeå universitet, konstaterar att rörligheten kommer att minska under en period.

– Som vi tolkar regelverket så får vi inte anta till någon annan utbildning än den nya 12-terminsutbildningen från och med höstterminen, säger han.

Samtidigt pekar han på att det rör sig om ganska få studenter, men att situationen kommer att normalisera sig på ett par års sikt i takt med nya utbildningen blir mer utbyggd.

Love Renström tycker att situationen är tråkig. Samtidigt räknade han inte med att det skulle vara helt smidigt att byta studieort.

– Jag tänkte att det kanske inte skulle finnas platser och att jag då får göra något annat. Det är inte så att mitt liv är avhängigt på att jag får börja i höst, men jag vill gå klart det gamla programmet.

Vad händer nu?

– Jag ska flytta till Uppsala, så jag får väl pausa mina studier i Göteborg och se om jag får söka in till våren.