Svenskt Amulansflyg ägs av landets regioner. Sex jetplan har upphandlats och målet var att det första skulle vara i luften i augusti i år. Men nu har styrelsen för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (KSA) beslutat att senarelägga starten.

Anledningen är att upphandlingen av piloter har överklagats till förvaltningsrätten.

– Jag är inte överraskad. Många offentliga upphandlingar överprövas. Tiden det tar nyttjar vi på bästa sätt och anpassar övriga delar till den nya tidplanen, säger Ola Karlsson (M), ordförande KSA och oppositionsråd, Region Örebro, i ett pressmeddelande.

Det nationella ambulansflyget kommer att utgå från tre beredskapsbaser: Umeå flygplats, Arlanda och Landvetter. I Umeå ändras starten från augusti till november. Arlanda och Landvetter skulle varit igång i november men där skjuts starten fram till senast januari.

Planerna på ett nationellt ambulansflyg har funnits länge. 2016 gick landets regioner samman och bildade Svenskt ambulansflyg. Ursprungligen var planen att komma igång redan 2018 – men flera upphandlingar har dragit ut på tiden och sedan också överklagats.

De sex flygplanen som köpts in är av modellen Pilatus PC-24 och har plats för tre liggande patienter. Planen ska bemannas med egna sjuksköterskor, men pilottjänsterna ska köpas in.