Det är Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län som nu ger Sydöstra sjukvårdsregionen i uppdrag att ta fram ett vaccinationsprogram för så kallad catch up för kvinnor och pojkar, enligt ett pressmeddelande från Region Jönköpings län.

Vilka åldersgrupper som avses framgår inte, men målet uppges vara att utrota livmoderhalscancer.

Samtidigt vill riksdagen att regeringen ska genomföra en systematisk långsiktig och nationell satsning för att helt utrota cancerformen. Enligt riksdagen bör kvinnor i samband med sin första screening för livmoderhalscancer erbjudas hpv-vaccination och hpv-screening.

I nuläget erbjuds flickor och pojkar hpv-vaccin i mellanstadiet, men riksdagen vill alltså att även äldre kvinnor ska få tillgång till vaccin, via catch up.

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi och ordförande för Nationellt register för cervixcancerprevention, välkomnar riksdagens uppmaning.

– Vi som har forskat på det här vet att sådana här verktyg kan eliminera virusvarianten som gör att cancern uppstår. Att det nu finns en bred politisk enighet kring detta uppfattar jag som väldigt viktigt, säger han till SVT Nyheter.

Han anser att målet att utrota livmoderhalscancer inom sju år är rimligt.

– Jag har räknat lite på det och jag får det till fem år. Jag vet inte vad riksdagen fick sju år ifrån men de ville väl ha lite säkerhetsmarginal, säger Joakim Dillner.