Patienter i riskgrupper som ska vaccineras i fas 2 och 3 har i stor utsträckning gjorts det på olika enheter inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, som exempelvis cancer- och dialysmottagningar i Göteborg och Mölndal. Men nu kommer det att centraliseras till Sahlgrenska sjukhuset inne i centrala Göteborg, skriver Göteborgs-Posten.

Bakgrunden är att universitetssjukhusets personal har behövt slänga vaccindoser när patienter avbokat sina tider eller valt att inte ta vaccinet när det fått reda på att de skulle få Astra Zenecas vaccin. Med en centraliserad hantering blir patientunderlaget dock större, och det går lättare att fylla de luckor som uppstår när patienter uteblir.

Centraliseringen innebär också att de enskilda enheterna slipper tidskrävande administration och att hitta ersättare till patienter som avbokat.

– Många verksamhetschefer har känt att vi måste hantera detta annorlunda. Det handlar om att försöka öka takten på vaccinationen utifrån de doser vi får, säger Charlotte Widell, verksamhetschef för lungmedicin, allergologi och palliativ medicin, till GP