Beskedet om den justerade prognosen lämnades vid en pressträff med socialminister Lena Hallengren (S) på fredagen.

– Prognosen kan komma att ändras igen, både framåt och bakåt i tid, beroende på förutsättningarna, sa Lena Hallengren.

Anledningen till att datumet flyttas fram tre veckor beror främst på att Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar en paus för användningen av Janssens vaccin.

Samtidigt går vaccinationsarbetet framåt i regionerna. Hittills har 2,4 miljoner doser getts i Sverige, och delmålet att 80 procent av personer över 65 års ålder ska ha fått en minst en dos har nu uppnåtts.

Vid pressträffen medverkade också Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten. Han konstaterade att vaccinationstäckningsgraden är lägre bland utrikesfödda jämfört med svenskfödda.

– Vår uppfattning är att arbetet för att minska de här skillnaderna behöver intensifieras, sa Johan Carlsson.

Lena Hallengren framhöll vikten av att vaccinationstäckningen är så hög och jämlik som möjligt.

– Insatserna måste förstärkas på alla nivåer. Jag har därför bjudit in till ett möte med regioner och länsstyrelserna i Sveriges tre största regioner för att diskutera hur vi gemensamt kan stärka arbetet med att nå dessa grupper.

Läs också:

Utrikesfödda vaccinerade i läge utsträckning

Folkhälsomyndigheten: Fortsatt paus för Janssens vaccin

Vaccinationsmålet spricker på grund av leveransproblem