Den 8 december förra året ingick staten och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) en överenskommelse om vaccinering mot covid-19. Målet var att alla vuxna skulle ha erbjudits vaccination mot covid-19 till halvårsskiftet i år.

Men mot bakgrund av att leveransprognoserna från vaccintillverkarna har skrivits ner kommer den planen inte att hålla, meddelar regeringen.

– Företagen har inte förmått att leverera fullt ut enligt avtal. Det gör att det inte finns tillräckligt med vaccin tillgängligt för att kunna följa den ursprungliga planen, säger socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff på torsdagen.

Därför har regeringen och SKR nu tecknat en ändringsöverenskommelse med framflyttade datum. I dagsläget är prognosen att alla äldre än 65 år ska ha fått minst en dos den 16 maj. Alla över 18 år ska kunna erbjudas vaccination med minst en dos till den 15 augusti.

– Men det är klart att det kan bli tidigare om vi får ökade leveranser från företagen, säger Lena Hallengren.

Dessutom får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram uppdaterade prognoser om vaccinleveranserna. Prognoserna ska tas fram var fjortonde dag och tanken är att prognoserna ska ligga till grund för regeringens och SKR:s arbete kring vaccinationerna.