Kunskapsluckorna när det gäller långdragna symtom efter covid-19 är stora. En bakomliggande orsak är att det är svårt att hitta deltagare som kan medverka i studier. Därför menar Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 att det behövs fler specialistmottagningar.

– Vi behöver inrätta specialistmottagningar för att kunna ge patienterna ett bra omhändertagande. Men specialistmottagningarna behövs också för att en strukturerad uppföljning av patienterna ska kunna ske, säger Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning och en av medlemmarna i expertgruppen, i ett pressmeddelande.

I en ny delrapport rekommenderar Vetenskapsakademien ett antal åtgärder:

  • Alla regioner bör inrätta en eller flera högspecialiserade mottagningar med kompetens från flera specialiteter och professioner.
  • Ett stärkt samarbete mellan forskning och sjukvård för att få fram ett vetenskapligt förankrat kunskapsunderlag för hur långtidskomplikationer ska diagnostiseras och behandlas.
  • Att drabbades erfarenheter blir en tydligare del av forskningsprocessen.
  • Samarbete mellan myndigheter, professionella organisationer, patientföreningar och forskningsfinansiärer för att säkerställa ett kunskapsbaserat omhändertagande av patienterna.

I delrapporten har expertgruppen definierat ett antal patientgrupper. Bilden av dessa är att barn samt de vuxna som vårdats för covid-19 på sjukhus ofta har fått ett ganska bra omhändertagande. Men det är värre för de som haft en mildare infektion men fått långvariga komplikationer efteråt.

– Sjukvården har varit helt fokuserad på att klara den akuta vården. Man har nog inte heller förstått hur stort problemet är, att det hänger i längre och är kraftigare än vad vi tidigare sett efter andra infektionssjukdomar, säger Jan Nilsson.

Här kan du läsa hela rapporten.

 

Läs även:

Nytt stöd ska guida vården vid postcovid

Trots etablerad mottagning – inga remisser till Solna vid postcovid

Läkaresällskapet vill se kvalitetsregister för postcovid

Helhetgrepp ska ge svar om långtidssjuka