Debatten om dödshjälp i Sverige har intensifierats på senare tid. Detta inte minst efter det omtalade fallet där läkaren Staffan Bergström förra sommaren hjälpte en svårt sjuk man att dö.

Nu har Läkarförbundet undersökt medlemmarnas inställning. 41 procent av läkarna som svarat på enkäten anser att dödshjälp ska vara tillåtet enligt svensk lag. 34 procent är negativa och 25 procent har svarat »Vet ej«.

Samtidigt anser 39 procent att dödshjälp inte är förenligt med läkaretiken jämfört med 35 procent som tycker att det är förenligt med läkaretiken. 26 procent har svarat »Vet ej«.

Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Foto: Johan Knobe

– Resultaten skildrar den väldiga osäkerheten i den här frågan. Det tycker jag var det tydligaste resultatet, säger Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Av de läkare som är positiva till dödshjälp anser hälften att både assisterat döende och eutanasi ska vara tillåtet.

På frågan »Skulle du kunna tänka dig att ge dödshjälp ifall det blev tillåtet i Sverige« svarar 29 procent ja. 15 procent svarar att de kan tänka sig att både ge dödshjälp i form av läkarassisterat döende och eutanasi.

– Det är en inte oväsentlig mängd som tycker att det är acceptabelt med eutanasi, alltså att faktiskt att hålla i sprutan själv och ge den dödande dosen. Det tycker jag är lite förvånande. Läkarassisterat döende är en helt annan sak. Då är det patienten själv som intar det dödliga medlet som läkaren skriver ut. Man accepterar eutanasi i högre utsträckning än vad jag hade trott.

Varför har ni gjort undersökningen?

– Vi har diskuterat det här länge och nu har debatten hettat till igen. Då kände jag och etik- och ansvarsrådet att det närmast var en skyldighet för oss att ta reda på lite mer om medlemmarnas åsikt i frågan. Att bara säga nej till allting hela tiden och egentligen inte veta inställningen i medlemskåren kändes inte riktigt okej.

Läkarförbundet är i grunden negativt till dödshjälp. Men resultatet i undersökningen har enligt Torsten Mossberg föranlett en viss uppmjukning av förbundets attityd i frågan.

– Vi har diskuterat det i etik- och ansvarsrådet först och sedan i styrelsen. Jag har föreslagit att vi ska vara lite mer ödmjuka och ha en öppnare attityd när det gäller en utredning av något slag. Det har jag fått gehör för.

Torsten Mossberg fortsätter:

– Som jag sa redan i somras så tror jag att vi behöver lufta de olika lagstiftningarna i Benelux, USA och på iberiska halvön och se hur lagarna kom till, hur lagstiftningen utvecklats och hur attityden till läkare förändrats med de här förändringarna om dödshjälp.

Är det något ni aktivt ska verka för?

– Jag vet inte om vi aktivt ska verka för det. Däremot ska vi inte hålla emot på ett så kategoriskt sätt som det har uppfattats tidigare.

Är ni fortfarande emot en parlamentarisk utredning kring dödshjälp?

– Vi är emot en lagstiftning. Det tycker vi inte behövs på området. Att tillsätta en utredning med syfte att ändra lagen är vi inte så glada i. Däremot tycker jag att man skulle kunna puffa för en liknande kunskapssammanställning som Smer gjorde 2017.

Torsten Mossberg menar att förbundets tidigare inställning där man knappt ville diskutera frågan om dödshjälp inte var bra.

– Nu har vi en mer ödmjuk attityd och att vi förstår att det finns läkare som skulle vilja ha en lagstiftning och därför kommer vi att fortsätta diskutera frågan. Vi ska inte uppfattas som en bromskloss på samma sätt som tidigare.

Läkarförbundets enkät har skickats ut till cirka 6 800 medlemmar. 3 332 personer besvarade enkäten.

Även Svenska läkaresällskapet undersöker läkares attityder till dödshjälp. I november förra året skickades en enkät om dödshjälp till ett urval av svenska läkare. Undersökningen görs i samarbete med Karolinska institutet och resultaten väntas i slutet av juni.

Läs mer om Läkarförbundets enkätundersökning här.