Linn Brandström (M), regionråd och ordförande i personalutskottet, påtalar att det inte är politikernas uppgift att förhandla löner. Men de 700 miljoner kronorna ska ses som en satsning för att få konkurrenskraftiga och jämställda löner.

– Vi har ju följt löneläget i regionen, och vi har sett att vi har halkat efter inom flera olika grupper. Därför ser vi att det finns ett stort behov av att göra den här extra förstärkningen nu, säger hon till Läkartidningen.

Partierna i Grönblå samverkan har lagt fram sitt budgetförslag där de 700 miljoner kronorna fördelas över tre år, med en start på 235 miljoner kronor nästa år. Syftet är att regionen ska kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser med goda möjligheter till karriär- och kompetensutveckling.

Politikerna har inte varit specifika när det gäller vilka yrkesgrupper satsningen görs för, annat än att den lägger särskilt fokus på klinisk verksamhet i hälso- och sjukvården. Regionen ligger under rikssnittet när det gäller lönerna för både läkare och sjuksköterskor.

– Vi har inte sagt att det enbart ska gälla sjuksköterskor eller läkare, utan parterna på arbetsmarknaden får förhandla. Men de behöver ett förstärkt löneutrymme, säger Linn Brandström.

Satsningen ska stärka kopplingen mellan löneutveckling och karriärutveckling, kontinuitet och yrkesskicklighet. Summan på 700 miljoner har HR-verksamheten räknat ut baserat på hur mycket regionen kommit efter rikssnittet.

Västra Götalands läkarförening har länge kritiserat vad man anser är alltför låga läkarlöner. Beskedet om den grönblå budgeten välkomnas, men ordförande Emelie Hultberg påpekar att en tidigare partsgemensam kartläggning snarare pekade på att det behövs 700 miljoner kronor per år för att komma upp i ett rikssnitt för vårdpersonalen – inte uppdelat på 3 år.

– Det är jättebra att det görs en lönesatsning på löneläget i Västra Götalandsregionen, för det är dåligt. Och där ser vi att läkare sticker ut, säger Emelie Hultberg och tillägger:

– Men det kommer att behövas mer.

 

Läs även:

Läkare i VGR: Höj grundlönen i stället för att ge coronabonus

Sylf Skaraborg tar strid om AT-löner