Tidigare har bara gravida i riskgrupp rekommenderats vaccination mot covid-19. Men nu har Folkhälsomydigheten beslutat att alla gravida kan erbjudas vaccination i fas fyra. Vaccination rekommenderas efter vecka 12 i graviditeten.

Beslutet har tagits efter en granskning av det aktuella kunskapsläget. Enligt Folkhälsomyndigheten har det inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna eller i efterföljande säkerhetsuppföljningar.

USA, Kanada, Israel, Belgien och Storbritannien rekommenderar sedan tidigare att alla gravida erbjuds vaccination mot covid-19. »Sverige ansluter sig nu till den bedömningen«, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.