Närmare 34 600 aborter – de allra flesta medicinska – genomfördes i Sverige förra året, enligt Socialstyrelsens statistik. Det är 1 500 färre än året dessförinnan.

Framför allt i åldersgruppen 15–19 år har det skett en minskning av aborter på senare år. År 2020 rapporterades ungefär 9 aborter per 1 000 flickor i den här gruppen, jämfört med cirka 21 per 1 000 under 2010.

Minskningen kan ha ett samband med att förskrivningen av långtidsverkande preventivmedel – hormonspiral och så kallad p-stav – i åldersgruppen har ökat, enligt Inga-Maj Andersson, utredare på Socialstyrelsen.

– Det i sin tur kan bero på att preventivmedel sedan 2017 är kostnadsfria för kvinnor under 21 år. Vissa regioner erbjuder subventioner upp till 25 år, säger hon i ett uttalande på myndighetens webbplats.

Sedan 2016 är abort vanligast bland kvinnor mellan 25 och 29 år. Aborterna sker allt tidigare i graviditeten. Förra året utfördes 60 procent av aborterna före graviditetsvecka 7, jämfört med 10 procent år 1995.