Arbetsmiljöverket har satt kirurgenheten på Östersunds sjukhus i Region Jämtland Härjedalen under lupp. Anledningen är de svåra och långvariga problemen med att rekrytera och bemanna kirurgkliniken med sjuksköterskor. Bemanningsproblem som i sin tur leder till vårdplatsbrist och en hög arbetsbelastning. Enligt Vårdförbundet har omkring 35 sjuksköterskor lämnat kirurgen det senaste året på grund av den bristande arbetsmiljön.

Tidigare i år anmälde Vårdförbundet kirurgenheten till Arbetsmiljöverket eftersom man inte ansåg att arbetsgivaren gjort tillräckligt för att komma till rätta med problemen. I slutet av mars gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på kirurgenheten via Skype. Nu överväger myndigheten att besluta om ett föreläggande med ett eventuellt vite på grund av bristerna.

De akuta lösningar som vidtagits hittills för att lösa sjuksköterskebristen är ingen långsiktigt hållbar lösning, konstaterar Arbetsmiljöverket. Att sätta in extrapersonal vid extra hög arbetsbelastning och dra ner på vårdplatser är två exempel på det. Ofta är extrapersonalen dessutom i själva verket den ordinarie personalen som får gå extrapass.

»Krav och resurser behöver vara i balans vilket inte är möjligt om grundbemanningen inte är anpassad till det patientflöde som faktiskt förekommer«, skriver myndigheten i en så kallad underrättelse till arbetsgivaren.

I skrivelsen pekas ett flertal områden som behöver förbättras ut, och som Arbetsmiljöverket funderar på att inkludera i ett eventuellt föreläggande. Det handlar bland annat om att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och att kunskaperna omsätts i praktiken. Resurserna ska också vara anpassade till kraven i arbetet och det ska finnas bra rutiner för introduktion av nyanställda samt rutiner för att anmäla och hantera arbetsrelaterad ohälsa, tillbud och olycksfall.

Inför extrapass ska arbetsgivaren som rutin göra riskbedömningar för att säkerställa att de anställda får tillräcklig återhämtning, enligt Arbetsmiljöverket.

Region Jämtland Härjedalen ska lämna synpunkter på de hur de ska åtgärda de problem som Arbetsmiljöverket pekar på. Svaret ska vara inne senast 26 maj 2021. Därefter kommer myndigheten att fatta sitt beslut.

Läkarna på kirurgenheten har länge oroats av personalflykten. Förra året larmade till exempel 23 läkare om att bristen på sjuksköterskor får stora konsekvenser för vården och patientsäkerheten i en debattartikel i Östersunds-Posten.

Tidigare i vår lämnade läkarföreningen i Jämtland in en begäran till arbetsgivaren om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på kirurgen vid Östersunds sjukhus. Läkarföreningen har bland annat påpekat att bristen på sjuksköterskor gör att kirurgavdelningarna bara har 36 vårdplatser när utredningar pekar på ett behov av 52.

– Vi har nått bristningsgränsen. Eftersom vi inte har tillräckligt med vårdplatser är det svårt att ta det medicinska ansvaret, sa Sarah Welander, klinikombud på kirurgen och ledamot i läkarföreningens styrelse, tidigare i maj till Östersunds-Posten.

 

Läs också:

Läkare tar strid för vården i Östersund

Kirurgchef: Jag ser en förtroendekris på sjukhuset

Läkare i Östersund anmäler arbetsmiljön på kirurgen

Kirurger i Östersund varnar för sjuksköterskeflykt