SKR gör mätningar en gång om året, men hade också en extra mätning i höstas. Och i jämförelse med både den sista ordinarie mätningen och den extra mätningen ökar följsamheten i både regioner och kommuner.

I mätningarna undersöks om anställda följer vissa steg när det gäller både hygien och klädregler. Det kan till exempel handla om desinfektion av händer, bruket av skyddskläder eller att korrekt arbetsdräkt används.

I den senaste mätningen är följsamheten av samtliga hygienrutiner i regionen 86,3 procent, vilket är en marginell ökning. I kommunerna har följsamheten ökat mer. Nu var den 72,9 procent, vilket är en större ökning med 3,6 procentenheter jämfört med i höstas och en ökning med 7,4 procentenheter jämfört med mätningen förra våren.

– En god följsamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna säkerställa god hygien och minska smittspridning inom vården och omsorgen, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, i ett pressmeddelande.

Också klädreglerna följs i något större utsträckning. I regionerna följs samtliga riktlinjer i 95,6 procent av fallen och i kommunerna handlar det om 90 procent.

Generellt sett över tid har följsamheten ökat mer. Den senaste mätningen visar 83,4 procent följsamhet av samtliga hygien- och klädregler i landets regioner. Det kan jämföras med 56,1 procent 2010.

– Följsamheten har successivt blivit bättre i både kommuner och regioner under många år, även om vi sett en särskilt positiv utveckling inom den kommunala vården och omsorgen det senaste året, säger Emma Spak och fortsätter:

– Men följsamheten behöver bli bättre, det krävs ett långsiktigt systematiskt arbete i verksamheterna och att hela tiden följa upp resultat.

I årets mätning för hela riket ingår 18 av 21 regioner. De som inte är med i siffrorna är Stockholm, Sörmland och Västerbotten.