Ribban för ett tillfälligt återkallande av legitimationen för vårdpersonal som är under utredning ligger för högt. Det anser Centerpartiet som nu lägger fram ett förslag till utskottsinitiativ i socialutskottet i syfte att få till en lagändring.

Bakgrunden är att Centerns riksdagsledamöter Anders W Jonsson och Sofia Nilsson reagerat på en artikel i Dagens Medicin. I artikeln beskrivs ett utdraget förlopp där en kirurg fick behålla sin legitimation i fem år efter att han åtalsanmälts av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Anders W Jonsson, biträdande partiledare för Centerpartiet. Foto: Centerpartiet

– Det var inget udda fall ni skrev om utan är ett problem som både patienter och Ivo upplever som stort. Det finns ett otal läkare, för det är framför allt läkare det gäller, som varit grovt oskickliga eller begått allvarliga brott, exempelvis sexuella övergrepp, utan att man har kunnat återkalla deras legitimation, säger Anders W Jonsson till tidningen.

Vad gäller frågan om att väga patientsäkerheten mot risken för näringsförbud för den enskilde läkaren säger Anders W Jonsson:

– Man ska inte kunna beläggas med yrkesförbud, men arbetsgivaren har ett ansvar att omplacera personen under utredningen så den får göra uppgifter som man kan göra utan legitimation. Patientsäkerheten måste väga tyngre.

Anders W Jonsson, som själv är läkare, och Sofia Nilsson, ledamot i socialutskottet, har diskuterat frågan med både Ivo och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Centerpartiets förslag är nu att kalla Ivo och HSAN till en utfrågning i socialutskottet så att ledamöterna i utskottet ska kunna bilda sig en uppfattning om frågan.