Vaccinerna mot covid-19 har visat sig ha en mycket god skyddseffekt mot sjukdom och död, skriver Vetenskapsakademiens expertgrupp i den nya rapporten. Men det behövs också en hög vaccinationstäckning för att begränsa smittspridning. Det krävs därför fortsatta restriktioner för att inte drabbas av ett bakslag, menar gruppen.

Det krävs också effektiva vaccinationsprogram i hela världen. Men tillgången på vaccin är mycket ojämn på en global nivå, och världssamfundet behöver vara vaksam på utvecklingen en lång tid framöver.

– En hög vaccinationstäckning i världen som helhet är det bästa sättet att stoppa pandemin och samtidigt minska risken för nya mutationer, säger Gunilla Karlsson Hedestam, vaccinimmunolog vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

– Vi behöver mer information om skyddseffektens varaktighet i olika åldersgrupper, inklusive mot nya varianter. Så länge smittspridningen i världen är hög krävs därför fortsatta sociala åtgärder för att hantera pandemin.

Expertgruppen menar också att beredskapen måste bli bättre. Vi kan förvänta oss nya pandemier av andra virus i en närtid, vilka kan få allvarligare konsekvenser. Sverige bör öka det internationella samarbetet, stärka långsiktiga satsningar på forskning om smittämnen, smittsamma sjukdomar och människans immunsvar, samt ha beredskap för snabb framställning av vacciner.

– Sverige bör prioritera att ta en mer aktiv roll i de olika internationella aktiviteter som pågår, inte minst inom EU. Det är förberedelserna i pandemisk fredstid som avgör hur snabbt effektiva vacciner och läkemedel mot nya smittämnen kan tas fram nästa gång en pandemi slår till, säger Jan Holmgren, vaccinforskare vid Göteborgs universitet.

Hela rapporten kan du läsa här.

 

Läs även:

Vetenskapsakademien: Inrätta fler mottagningar för långtidscovid

Vårdanalys: Pandemin ett stresstest för Sveriges organisation

Medicinska fakulteter riktar kritik mot forskningsanslag