Smittspridningen i Sverige ligger fortfarande på en hög nivå. Det konstaterade Folkhälsomyndigheten vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

Mellan vecka 15 och 16 syntes en minskning vad gäller antalet anmälda fall nationellt. Även mellan vecka 16 och 17 minskade antalet fall, men minskningen är mycket liten.

­– Det är en fortsatt minskande trend men det är lite oroväckande att det stannar av, sa Sara Byfors, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, på pressträffen.

De regioner som just nu har högst antal anmälda fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna är Västernorrland, Kronoberg och Östergötland.

Belastningen på sjukvården är också fortsatt hög. Enligt Socialstyrelsens senaste siffror vårdas just nu 1 927 patienter med covid-19 inneliggande på sjukhus. Av dessa vårdas 405 patienter inom intensivvården.

Samtidigt går vaccinationsarbetet framåt i landet. Hittills har knappt 2,7 miljoner personer fått minst en dos.

Vid pressträffen prestentrade Folkhälsomyndigheten också den senaste uppföljningen när det gäller hur många som smittas med covid-19 trots vaccination.

– Ju fler som är vaccinerade och ju större smittspridning vi har desto fler fall kommer vi hitta bland vaccinerade, det vi kallar vaccingenombrott. Inget vaccin kan komplett undanröja risken för att få covid-19, de är inte hundra procent effektiva. Därför är det viktigt att både få ner smittspridningen och att öka antalet vaccinerade, sa Sara Byfors.

Enligt Sara Byfors kan man ändå se att vaccinerna har en väldigt god effekt. Siffrorna pekar på att det förekommer att personer smittas trots vaccination men att de allvarliga fallen är få.

Av de över 2 miljoner personer som fått minst en dos har 0,3 procent, eller 5 942 personer, konstaterats ha covid-19 minst tre veckor efter sin vaccination. Av dessa har 20 personer fått intensivvård och 187 personer har avlidit med covid-19.

Bland de 700 000 som fått två doser har 0,2 procent konstaterats ha covid-19. Av dessa har 67 personer avlidit.

Vad gäller de personer som avlidit med covid-19 trots vaccination sa Sara Byfors:

– Det är framför allt äldre personer. Det rör sig om strax under 200 individer som trots vaccination gått bort med covid-19. Jag ska också säga att det här inte är dubbelkollat med dödsorsaksregistret, utan det är om man hade en covid-19-diagnos och har avlidit inom 30 dagar från den.

Totalt har nu 14 091 personer rapporterats som avlidna med covid-19 i Sverige. Under de senaste veckorna har nivån legat på strax över 100 avlida med covid-19 per vecka.