Läkartidningen berättade i förra veckan att huvudskyddsombudet för läkarna i Region Uppsala tillsammans med Visions huvudskyddsombud vänt sig till Arbetsmiljöverket eftersom de inte fått gehör för kravet att all personal som arbetar patientnära ska erbjudas vaccin mot covid-19.

I Blekinge finns liknande kritik och nu har skyddsombuden för fem fackförbund, inklusive Blekinge läkarförening, skickat en så kallad 6:6a-framställan till regiondirektören med krav på att vaccinationen av personal ska återupptas.

I skrivelsen pekar skyddsombuden på att personalvaccinationerna stoppades i mars, men att Region Blekinge nu gått i fas 3 där 60–64-åringar och riskgrupper erbjuds vaccination. Därför borde också personalvaccinationerna starta igen.

Skyddsombuden hänvisar också till arbetsmiljölagens krav om att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

»Med anledning av att vi inte anser att arbetsgivaren skyddar personalen tillräckligt mot covid-19 begär vi att arbetsgivaren omedelbart sätter igång med att erbjuda vaccinering av all personal i patientnära arbete. Vi anser att det finns en risk för smitta inte bara för personal i somatisk slutenvård utan för all personal i Region Blekinge som möter patienter«, står det i skrivelsen som läkarföreningen, Kommunal, Vision, SRAT och Lärarförbundet ställt sig bakom.

– På våra möten har vi framfört hur vi tycker att all personal i patientnära arbete ska påbörja en personalvaccinering. Då har de hänvisat till Folkhälsomyndighetens rekommendation men de har ett folkhälsoperspektiv. Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar enligt lagen att ta hänsyn till, säger Anna Westrup, huvudskyddsombud för Blekinge läkarförening, till SVT Nyheter Blekinge.

Skyddsombuden vill ha svar från Region Blekinge senast den 5 maj.

Läs också:

Kritik mot att vårdpersonal får vänta på vaccin efter snävare prioritering