På måndagsförmiddagen vårdades 294 patienter med bekräftad covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar. Det är en minskning med 24 procent på en vecka och den lägsta noteringen sedan slutet på mars, rapporterar Svenska Dagbladet.

Även det totala antalet covidpatienter minskar på sjukhusen. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste sammanställning handlar det om knappt 1 600 patienter, vilket är en minskning med 25 procent sedan andra halvan av april.

Enligt Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, är dock situationen inom vården fortsatt mycket ansträngd.

– Det är ett fortsatt högt tryck och efter de här 14–15 månaderna med en pandemi har vi en personalgrupp som har jobbat väldigt hårt. Det finns också uppdämda vårdbehov som behöver hanteras, säger hon till Svenska Dagbladet.

Även Göran Karlström på Svenska intensivvårdsregistret pekar på att trycket på sjukvården är högt och att det fortfarande är många patienter som behöver intensivvård.

– Jag blir ännu gladare när vi är under 200. Det behöver minska mycket mer om vi ska klara sommaren, säger han till Dagens Nyheter.

Göran Karlström berättar också att belastningen på intensivvården skiljer sig mellan olika regioner.

– Kronoberg, Sörmland och Norrbotten är regioner som den senaste tiden haft höga nivåer sett till sina egna förhållanden. Men i många regioner har det ganska snabbt blivit bättre.