I scenario 1 följer landets befolkning restriktionerna ungefär som i dag och ökar inte sina fysiska kontakter med andra människor. I det scenariot minskar smittspridningen från nu i mitten av maj, för att plana ut till låga nivåer under juli och augusti.

– Det finns ett gott hopp om att vi tillsammans ska klara att vända kurvan nedåt snabbare nu, sa Johan Carlson vid en presskonferens på torsdagen.

– Det grundar sig i delvis övertygelsen att vi alla ska orka hålla i och följa rekommendationerna. Hoppet grundar sig också på effekten av vaccinationerna, som går framåt i snabbare takt.

I scenario 2 följs inte rekommendationerna lika väl framöver. Där ökar smittspridningen med ökade kontakter och når låga nivåer först i höst.

– Klarar vi inte distansering går smittspridningen en annan väg, sa Johan Carlson för att kontrastera mot det mer fördelaktiga första scenariot.

– Då ökar smittspridningen från nu och framåt till mitten av juni för att sedan minska kraftigt med vaccination, men ligga på en hög nivå.

Scenarierna baseras främst på data över rapporterade fall mellan den 24 augusti och den 26 april. Folkhälsomyndigheten är noggranna med att påpeka att scenarierna inte är prognoser.

Totalt i landet har nästan 2 770 000 personer fått en dos vaccin. Cirka 750 000 är färdigvaccinerade.

87 procent av alla personer som är 65 år och äldre har vaccinerats med minst en dos. Det var siffror som Sveriges Kommuner och regioner (SKR) presenterade på den myndighetsgemensamma presskonferensen senare på eftermiddagen.

– Vi har haft en målbild att nå 80 procent, och den målbilden har nu samtliga regioner nått. Det är mycket glädjande, det är en av de grupper som riskerar att drabbas hårdast av covid-19, sa Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på SKR.

Folkhälsomyndigheten har också gjort en ny undersökning av antikroppar, något man började med förra våren. Den nya mätningen gjordes i åtta regioner i början av mars, och där var förekomsten av antikroppar bland blodgivare på nationell nivå 22 procent. Det är en kraftig ökning från omkring 7 procent i början av december. En del av blodgivarna var vaccinerade, men merparten av antikropparna bedömer Folkhälsomyndigheten orsakats av en naturlig infektion.

Trycket på intensivvården fortsätter att vara mycket högt. På torsdagen var 648 IVA-platser belagda av totalt 757 disponibla i landet, uppger Socialstyrelsen. Det motsvarar 14 procent disponibla platser, att jämföra med de 20 procent som myndigheten rekommenderar för att ha en lämplig marginal. Åtta regioner, mer än en tredjedel, ligger under tio procents ledig kapacitet.

Rapporten om de olika scenarierna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.