Under pandemin har en hel del planerad vård skjutits upp i de fall där man gjort bedömningen att den kan vänta. Men flera sjukhus har också skjutit upp vård där även små fördröjningar bedömts kunna få allvarliga konsekvenser för patienter, visar en enkät som Sveriges Radio Ekot har gjort.

Enkäten skickades till 62 sjukhus som bedriver intensivvård och 51 har svarat. Av dessa uppger 15 att de på grund av belastningen av coronapatienter har skjutit upp vård som de bedömer egentligen inte kan vänta. På Akademiska sjukhuset i Uppsala och i Region Jönköpings län har man exempelvis skjutit fram cancerkirurgi.

Enligt Johan Lugnegård, chefsläkare på Akademiska, kan fördröjningen av cancerkirurgi ha bidragit till att växande tumörer inte längre går att operera.

– Vad vi kan se är att några patienter har fått vänta längre än den tid vi har satt som längsta väntan och det är ju så att om man sätter patienter på vänt så kan det hända saker som inte hade behövt hända om de inte behövt vänta, säger han till Ekot.

15 sjukhus uppger också att coronavården har allvarligare konsekvenser för övrig vård nu jämfört med tidigare i pandemin. Övriga sjukhus uppger att konsekvenserna är oförändrade eller mindre.