– Det har varit en ansträngd tid för vården med två coronavågor tätt in på varandra. Pandemin är inte över, men vår förhoppning är att smittspridningen fortsätter att sjunka och därmed vårdbehovet. Personalen behöver verkligen all återhämtning de kan få nu under sommaren, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg, i ett pressmeddelande.

I nuläget vårdas 15 patienter med covid-19 inneliggande på sjukhus i länet, varav 5 inom intensivvården. Enligt regionen innebär det att fler vårdplatser nu kan användas till övrig vård.

Samtidigt understryker regionen att vården fortfarande är belastad.

– Om trenden skulle brytas har vi en plan för att ställa om vården igen till att vårda fler sjuka i covid-19. Men vi hoppas att årstiden och vaccinationerna ska trycka ner smittspridningen tillsammans med fortsatt följsamhet av rekommendationerna. Det är nödvändigt att vi inte släpper på rekommendationerna om vi ska kunna fortsätta trycka ner smittan, säger Johan Kaarme.

TRE BEREDSKAPSLÄGEN

Inom hälso- och sjukvården finns tre så kallade beredskapslägen:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelsutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen