Sedan klockan 10 tisdag förmiddag driver Region Gotland själv telefonrådgivningen 1177, efter att den i flera år har skötts av Previa. Regionen hade egentligen tänkt upphandla funktionen på nytt. Men vid årsskiftet stod det klart att inget företag, inte heller Previa, hade lagt något anbud. Då återstod bara för regionen att sköta driften själv.

– Det har gått jättebra. Det har varit hektiskt för det har varit kort om tid, men hela förloppet har fungerat väldigt väl, tycker jag. Det har inte varit något krisprojekt på något sätt, säger Fredrik Hasselberg, digitaliseringschef inom Region Gotland.

Nu har regionen rekryterat och utbildat personal, inrett lokaler, och installerat tekniken. En av fördelarna med egen regi är att rådgivningen nu samlas under samma tak som sjukvården och regionens egen digitalisering.

– Möjligheten att etablera 1177-tjänsten i en vårdkontext och med digital kompetens skapar bra förutsättningar för att fortsätta utveckla 1177, men också verksamhetsutveckla i gränslandet mellan vård och digitalisering, säger Fredrik Hasselberg.

En nackdel är att det, åtminstone till en början, blir dyrare för regionen. Previa kunde kombinera 1177-tjänsterna med andra telefonitjänster, såsom frisk- och sjukanmälan, vilket höll nere kostnaderna.

– Att hitta kombinationstjänster mellan 1177 och andra tjänster, eller mellan telefon och andra kanaler, är något vi behöver göra för att över tid bli mer kostnadseffektiva.

Kostnaden beräknas öka från 3,6 miljoner kronor till 6,9. Men då ingår också kostnader för att göra själva överflyttningen från Previas regi till Region Gotlands.

Gotland samarbetar också med två andra regioner: Sörmland och Västmanland. De båda regionerna kan ta emot gotländska samtal på natten, medan Gotland i sin tur avlastar dem dagtid.

En fråga är inte helt löst än, och det gäller de journaler som Previa har upprättat under sin tid. De måste i längden göras tillgängliga för regionen på ett bra sätt. I nuläget ska dock inte den dagliga verksamheten påverkas.

På senare tid har frågan om privat kontra offentlig drift av telefonrådgivningen väckt en het debatt i Stockholm. Efter att vårdgivaren Kry annonserat sitt intresse av att köpa Medhelps dotterbolag Vårdtjänster, som har drivit 1177 i Stockholm, kom tung kritik både från vårdprofession och politiker mot att Kry i praktiken skulle ratta telefonrådgivningen.

Politikerna beslutade att säga upp avtalet om Vårdtjänster bytte ägare. Och Kry valde att backa från sina planer.

Någon ideologisk debatt har dock inte förts bakom beslutet att driva 1177 i Region Gotlands egen regi. Men så har man inte heller hamnat i en situation som kan jämföras med den i Stockholm.

– Jag upplever inte heller att vi har dragit några växlar på den ideologiska diskussionen som har förts i Stockholm. Här har vi fokuserat på flytten för att vi inte haft någon annan tänkbar lösning, säger Fredrik Hasselberg.