Halloweenfesten ordnades tre dagar efter att Region Kronoberg gått upp i stabsläge på grund av den ökade smittspridningen. 28 personer deltog, varav sju senare insjuknade i covid-19, enligt Sveriges Radio Kronoberg. Flera patienter på hjärtintensiven avled efter att ha smittats.

Efter två klagomål från anhöriga till avlidna patienter har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) nu utrett händelsen. De anhöriga vill att tillsynsmyndigheten granskar händelsen med halloweenfesten och om personalen använt sig av tillräcklig skyddsutrustning efter att man visste att smittan hade spridit sig.

Ivo finner dock inga skäl att rikta kritik mot vårdgivaren. Myndighetens bedömning är att det är svårt att avgöra exakt hur patienterna blev smittade och konstaterar även att vårdgivaren har följt de aktuella rekommendationerna som fanns gällande bland annat basal hygien i vård och omsorg.

Eftersom Ivo endast är skyldiga att utreda händelser som inträffat inom hälso- och sjukvården har tillsynsmyndigheten däremot inte utrett de delar av klagomålen som rör halloweenfesten.

Sjukhuset i Växjö har försökt kartlägga utbrottet, men inte lyckats spåra vad som orsakade det. Vårdgivaren anser dock att patienter på hjärtintensiven som smittades efter halloweenfesten troligen smittades av någon ur personalen eller en annan patient.

Även Region Kronoberg har utrett smittspridningen enligt lex Maria. Ivo godkände utredningen i mars i år och bedömer att vårdgivaren har gjort vad man ska för att utreda vad som skett och vidtagit åtgärder för att förhindra att det sker igen.

Läs också:
Coronautbrott efter halloweenfest på hjärtintensiven