Läkaren är misstänkt för att vid upprepade tillfällen ha tafsat, fällt sexuella kommentarer och kysst kvinnliga patienter mot deras vilja. Mannen åtalades i mars för ofredanden av totalt fyra personer, den yngsta 14 år vid händelserna.

Nu begär Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska frånta mannen hans läkarlegitimation temporärt i väntan på att saken utretts i domstol. Ivo skriver i sin begäran att förtroendet för läkaren är påverkat och att han, genom att han tidigare dömts för liknande brott, har visat sig »uppenbart olämplig att utöva yrket«.

Myndigheten menar att ett återkallande av legitimation i väntan på dom är nödvändigt för att trygga patientsäkerheten. Ivo påpekar också att åklagaren har gjort bedömningen att den åtalade kan fällas, vilket innebär sannolika skäl för återkallelse av legitimationen.

Av polisförhören framkommer att mannen nekar till brott och inte kommenterar misstankarna mot honom.

 

Läs även:

Läkare åtalad för ofredande på skönhetsklinik