Det är TT som rapporterar om de nya riktlinjerna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Enligt ett nationellt kunskapsstöd från Socialstyrelsen kan minderåriga med könsdysfori erbjudas behandling som bromsar pubertetsutveckling från tidig pubertet, och i ett senare skede könskonträr hormonbehandling.

Rekommendationerna – som togs fram 2015 – håller på att revideras och en ny version väntas vara klar senare i år. Men enligt Svante Norgren, temachef för Barn- och kvinnosjukvård på Karolinska universitetssjukhuset, blev det ohållbart att vänta.

– Vi har kommit till en punkt där jag känner att jag måste agera. Vi är i en situation där jag inte är säker på att mina kollegor skulle ställa upp och fortsätta behandla patienter om vi inte först gör en väl genomtänkt studie, säger han till TT.

Svante Norgren konstaterar att det vetenskapliga underlaget för effekten och nyttan av behandlingen har stora brister och att det finns »en oenighet kring hur man bedömer risk- och nyttoanalysen«.

– Då måste jag hitta en väg framåt som inte lämnar några barn i kläm, säger han.

Till grund för ställningstagandet ligger även ett uppmärksammat brittiskt domstolsbeslut som nyligen slog fast att personer under 16 år är för unga för att samtycka till behandling som bromsar pubertetsutvecklingen.

Svante Norgren hoppas att fler sjukhus ska gå på samma linje.

Så här långt är dock Astrid Lindgrens barnsjukhus troligen det enda i landet som gjort avsteg från Socialstyrelsens rekommendationer, enligt Maria Bodin, utredare på myndigheten. Hon ger ingen information om när Socialstyrelsen kommer att vara klar med sin revidering, eller vad den kommer att landa i.

– Vi tror ändå att det i grund och botten råder samsyn kring mycket, exempelvis vikten av noggrann utredning, säger hon.