Det var efter en rad artiklar i Svenska Dagbladet de senaste åren som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) fick upp ögonen för den nu aktuella läkaren. I artiklarna får han skarp kritik från experter för sina uttalanden om att ingreppet är ofarligt och inte gör lika ont på spädbarn som på vuxna.

Nu är myndigheten klar med den granskning av läkarens omskärelseverksamhet som inleddes 2019.

Ivo slår fast att läkaren inte har använt sig av adekvat smärtlindring när han omskurit åtta dagar gamla pojkar. Myndigheten kräver nu att läkaren senast den 28 maj ska redovisa hur han tänkt komma tillrätta med problemet.

I beslutet konstaterar Ivo att synen på barns smärtupplevelse har förändrats med tiden och en enig medicinsk expertis numera anser att små barn känner smärta i lika hög grad som vuxna.

Myndigheten hänvisar bland annat till att en systematisk översikt som Cochrane gjort visat att enbart sockerlösning vid omskärelse har otillräcklig smärtlindrande effekt, och till att smärtlindring alltid används vid ingrepp på barn i sjukvården.

Samtidigt har Judiska centralrådet nu bett Socialstyrelsen tydliggöra och bekräfta att nuvarande praxis vid judisk omskärelse av pojkar är i linje med internationella regler och svensk lagstiftning.

Enligt skrivelsen till myndigheten är praxis i dag att bedöva huden där ingreppet ska ske samt ge sockerlösning. Centralrådet påpekar dock att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om omskärelse av pojkar öppnar för andra tolkningar av vilken bedövning som bör användas.