I måndags flyttade Akut bedömningsenhet Tema cancer in i den högspecialiserade intensivakutens lokaler på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Bedömningsenheten tar hand om cancerpatienter som har en pågående cancerbehandling.

Läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark är kritisk till samlokaliseringen av verksamheterna. Enligt henne har bedömningsenheten fått ta ungefär hälften av intensivakutens lokaler i anspråk.

Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Joakim Andersson

– Väldigt kortfattat så är intensivakutens lokaler för små. Att då halvera dem är galet, säger Yvonne Dellmark till Läkartidningen.

Konsekvensen av att intensivakuten, som ska ta emot de allra svårast sjuka patienterna, nu får en ännu mindre yta är enligt Yvonne Dellmark att de akuta patienterna snabbt måste läggas in på sjukhuset. Risken är då att man inte hinner göra en ordentlig bedömning av patienterna på intensivakuten innan inläggning.

– På pappret får man väldigt korta väntetider, men det sker på bekostnad av att man behöver lägga in patienter på sjukhuset som man inte har hunnit ta ställning till ordentligt eftersom det inte finns plats att ha dem på akuten. Det medför patientsäkerhetsrisker på sjukhuset som inte är riggat för att göra den akuta bedömningen av patienter. Det ska ju ske på akuten.

Yvonne Dellmark pekar också på att de två verksamheterna är mycket olika och att de kräver helt olika kompetenser.

– Det är ofta läkare under utbildning som bemannar bedömningsenheten med stöd av en bakjour som är onkolog. Det är ett helt annat uppdrag än att gå in och ta emot ett akut larm på akuten. Det är svårt att se att man vinner något på att stå bredvid varandra.

Har ni diskuterat eller förhandlat frågan med arbetsgivaren?

– Ja, vi har haft en central MBL-förhandling. Vi är oeniga.

Vad händer nu?

– Arbetsgivaren äger ju rätten att besluta och nu har de beslutat att genomföra det här. Vi får fortsätta bevaka det här och se var det uppstår risker.

Läkartidningen har sökt ansvariga på Karolinska universitetssjukhuset för en kommentar. Olof Lundblad, verksamhetschef vid Medicinsk enhet akut, och Katarina Meijers, verksamhetschef omvårdnadsområde Solna, har återkommit per mejl. Enligt dem är förändringen gjord för att förbättra omhändertagandet av patienter med cancer genom att skapa en väg in för dem som tillhör Tema cancer men inte är akut sjuka. 

De skriver också att intensivakutens lokaler är tänkta för 15 000 patienter per år men att inflödet i dag bara ligger på 11–12 000 patienter. Eftersom bedömningsenhetens inflöde är cirka 2 500 patienter per år bedömer arbetsgivaren att lokalerna bör räcka till.

»Under den mesta av tiden är detta ingen utmaning alls då inflödet till just intensivakuten är lågt. Utmaningar förekommer så klart och för att skapa smidighet i detta så behöver vi skruva på våra arbetssätt så att det både blir säkert och bra för patienten«, skriver Olof Lundblad och Katarina Meijers.

Enligt arbetsgivaren skapar flytten också förutsättningar för att utveckla samarbetet mellan verksamheterna och på detta sätt förbättra vården.

»De båda verksamheterna har olika uppdrag, men en hög andel av de patienter som kommer till Intensivakuten tillhör Tema Cancer redan i dag. Ett bra samarbete mellan dessa verksamheter kommer alltså att gagna den cancersjuke patienten.«