Nätverket samisk hälsa är ett kunskapsnätverk som syftar till god hälsa och vård på lika villkor för den samiska befolkningen och är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna, Sametinget, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska samernas riksförbund.

I nätverkets strategi ingår bland annat att utbilda vårdpersonal i samiska rättigheter och kulturförståelse samt att bygga upp ett kunskapscentrum för samisk hälsa. Nätverket startades 2017 och var först projektfinansierat av Socialdepartementet. Sedan 2020 finansieras det av de regioner som ingår i samarbetet.

Det bidrag som nu ges av regeringen för 2021 syftar till att fortsätta utvecklingen av kunskapscentrumet. »Särskilt fokus i arbetet ska ligga på psykiatriska och psykologiska insatser samt åtgärder för att stärka och utveckla det suicidpreventiva arbetet och arbetet med psykisk hälsa bland det samiska folket«, enligt pressmeddelande från regeringen.

Läs även:

Förhöjd suicidincidens hos renskötande samiska män