Regeringen vill att utredaren ska titta på hur lagstiftningen kan anpassas med syfte att stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för de som tvångsvårdas.

– Personer som vårdas med tvång är en mycket utsatt grupp. För att kunna ge dessa personer god vård även utan samtycke måste tvångsvården vara legitim och utföras med höga krav på rättssäkerhet och kvalitet. Jag är därför glad över att vi nu kan ta nästa steg i arbetet med att förbättra den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Särskild utredare blir Martin Färnsten som närmast kommer från en tjänst som huvudsekreterare i utredningen om jämlik tandhälsa.

Uppdraget är att göra en översyn av vissa frågor enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Bland annat ska utredaren ta ställning till om det ska införas ett krav på att barn som vårdas enligt LPT eller LRV inte får vårdas tillsammans med vuxna eller endast får vårdas med vuxna – om det kan anses vara för barnets bästa.

Senast den 1 juli 2022 ska uppdraget redovisas.

 

Läs mer:

Ivo får kritik för bristande tillsyn inom tvångsvården