Det aktuella fallet rör en läkare som skrev journal under en tågresa. En medpassagerare som satt bredvid läkaren anmälde till Ivo att hon inte hade några problem med att läsa patientens namn, personuppgifter och vad läkaren skrev i journalen.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) åtalsanmälde läkaren för brott mot tystnadsplikten. Men nu har åklagaren meddelat att man inte ser något skäl att starta en förundersökning. Även Ivo avslutar ärendet utan vidare utredning.

Läkaren har uppgett att det inträffade var en engångsföreteelse. Av privata skäl blev han tvungen att omedelbart avsluta sitt arbete och ta ett tidigare tåg än planerat. Han visste att han inte skulle ha tid att skriva klart journalen när han kom hem. Inte heller skulle han kunna vänta tills han var åter på arbetet efter helgen, för de stödord han hade med sig skulle inte vara tillräckliga för att minnas anamnesen då. På grund av stress tänkte läkaren inte på att han i stället hade kunnat skriva ned allt på ett blankt papper och inte i journalen.

Läs också:

Läkare åtalsanmäls efter att ha skrivit journal under tågresa