Läkarförbundet stämmer Region Skåne i Arbetsdomstolen för ogiltigt avskedande av en läkare, rapporterar tidningen Lag & Avtal. Enligt förbundet har arbetsgivaren brutit mot den så kallade tvåmånadersregeln, som säger att arbetsgivaren måste agera inom två månader efter man fått vetskap om en händelse som ligger till grund för avskedandet.

Bakgrunden är att läkaren dömts för att ha misshandlat sin dåvarande hustru vid tre tillfällen. Han dömdes också för grov vårdslöshet i trafik. Påföljden blev villkorlig dom med föreskrift om 75 timmars samhällstjänst.

Enligt Läkarförbundet fick arbetsgivaren viss kännedom om det inträffade redan i juni 2019. Domen föll i maj 2020. I slutet på juni samma år meddelade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) arbetsgivaren om att man hade ett pågående ärende om läkarens yrkesutövning. Läkaren kallades till ett möte med arbetsgivaren där han fick redogöra för domen. Mötet ägde rum den 7 juli. Fem månader senare, den 7 december, avskedas läkaren.

Enligt Läkarförbundet har Region Skåne brutit mot tvåmånadersregeln. Domen kan inte åberopas som skäl för avsked eller uppsägning eftersom arbetsgivaren hade kännedom om domen redan i juli. I stämningsansökan står det att arbetsgivaren under tvisteförhandlingarna hävdat att läkaren bara informerat om att han dömts för trafikbrottet. Men enligt Läkarförbundet måste det stått klart för arbetsgivaren att Ivo inte startar en utredning på grund av trafikbrott. Dessutom uppger läkaren att han var tydlig med att domen även handlade om hustrun och inte bara trafikbrottet.

I stämningsansökan skriver förbundet också att händelsen var enstaka och att det inte finns något som tyder på att den kommer att upprepas. Läkaren genomgick en känslomässigt uppslitande skilsmässa samtidigt som arbetsbelastningen på jobbet var extrem. Han har inte begått några brott tidigare och uppges vara en uppskattad läkare. Även hans dåvarande hustru har i ett yttrande till Ivo skrivit att händelserna är enstaka och att relationen i dag är god.

I första hand yrkar Läkarförbundet på att Arbetsdomstolen ska förklara avskedandet ogiltigt. Dessutom vill man att Region Skåne ska betala lön med 89 100 kronor per månad från dagen för avskedandet i december förra året till och med dagen för huvudförhandling samt ett allmänt skadestånd med 170 000 kronor.

I andra hand, om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att avskedandet var ogiltigt men att det funnits saklig grund för uppsägning, yrkar förbundet på ett skadestånd som motsvarar lönen på 89 100 kronor i månaden samt ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.