Läkartidningen har tidigare rapporterat om att läkarna på kirurgen slagit larm om att patientsäkerheten är hotad. Bristen på framför allt sjuksköterskor har gjort att man tvingats banta ner antalet vårdplatser från 52 till 36, och enligt läkarna får det stora konsekvenser för både vård och arbetsmiljö.

I slutet av april skickade Jämtlands läns läkarförening in en begäran om arbetsmiljöåtgärd, en så kallad 6:6a, till Region Jämtland Härjedalen. Där pekar man på att bristen på vårdplatser gör att läkarna tvingas göra tuffa medicinska prioriteringar med etisk stress som följd. Läkarföreningen vill veta vilka åtgärder arbetsgivaren tänker vidta för att säkra arbetsmiljön på kirurgen.

Nu har föreningen fått ett svar från arbetsgivaren. Men eftersom man inte är nöjd med svaret väljer man nu att gå vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket, rapporterar Länstidningen i Östersund.

– Situationen på kirurgen är oerhört ansträngd och arbetsmiljön för läkarna på kirurgen blir ohållbar. Vi befarar att läget i sommar kommer att bli ännu mer pressat – där vi kommer att ha lägst antal vårdplatser på kirurgen i modern historia, säger Sara Welander, klinikombud på kirurgen och ledamot i läkarföreningens styrelse, till tidningen.

Som Läkartidningen tidigare berättat har Arbetsmiljöverket redan inlett en granskning av kirurgenheten efter en anmälan från Vårdförbundet tidigare i år. I slutet av mars gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion via Skype. Myndigheten har inte fattat beslut i ärendet än, men flaggar för att det kan komma flera krav på åtgärder.

Samtidigt sprider sig missnöjet med arbetsmiljön på Östersunds sjukhus. Förra veckan skickade två skyddsombud från läkarföreningen en 6:6a som rör medicinavdelningarna hud, infektion, medicin, hjärta, neuro och rehab. Även där pekar man på att bristen på vårdplatser pressar läkare att göra svåra medicinska prioriteringar.

– Begäran är inget förvånande egentligen. Vi har brist på sjuksköterskor och då blir det svårt att upprätthålla vårdplatser. Det sliter hårt på personalen, säger Mia Ajax, områdeschef på hud, infektion, medicin, till Länstidningen.

Senast den 1 juni vill läkarföreningen ha skriftligt svar på hur arbetsmiljöproblemen ska åtgärdas.

 

Läs mer:

Arbetsmiljöverket granskar kirurgen i Östersund

Läkare i Östersund anmäler arbetsmiljön på kirurgen

Läkare tar strid för vården i Östersund 

»Måste gå över blockgränsen för att finna lösningar« 

KD hoppar av i Jämtland Härjedalen – vill se satsningar på vårdpersonalen