I mars i år meddelade Stockholms stads äldreborgarråd Erik Slottner (KD) att staden ska anställa en läkarstrateg till äldreförvaltningen. Nu pågår rekryteringsarbetet för fullt och snart inleds intervjuer med kandidaterna.

– Jag kan inte säga exakt hur många sökande det varit. Det har inte varit jättemånga men det har inte varit jättefå heller. Vi har ju sökt på olika fronter och vi har ett antal kandidater som verkar intressanta, säger Patric Rylander, äldredirektör vid äldreförvaltningen i Stockholms stad.

Enligt Patric Rylander ska läkarstrategen vara på plats någon gång efter sommaren.

– Det blir väl någon gång i september eller oktober om det inte drar ut på tiden allt för mycket.

Tanken är att läkarstrategen ska bidra till att förbättra strukturerna för vården av äldre och arbeta med saker som utredningar, att utveckla utbildningar och förbättra samverkan med till exempel Region Stockholm.

Uppdraget handlar också om att vara ett stöd i formulering och uppföljning av förfrågningsunderlag och avtal.

– Egentligen handlar det om att vara delaktig i det kontinuerliga långsiktiga utvecklingsarbetet. Just det här med det kommunala hälso- och sjukvårdsarbetet är ju en alldeles särskild utmaning och behoven har ju ökat under senare år. Det visste vi sedan tidigare, men det har blivit ännu mer tydligt med corona.

Anställningen som läkarstrateg är tidsbegränsad till 18 månader.

– Sedan får vi se och utvärdera om det fungerat bra och om det är ett bra sätt att jobba. Men alldeles oavsett hur det blir framöver så har vi ett behov av att jobba ännu intensivare i de här frågorna, säger Patric Rylander.

Frågan om den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen har aktualiserats i kölvattnet av pandemin.

Coronakommissionen konstaterade i december förra året att ansvaret för läkarinsatser i dag ligger på regionerna och att det ansvaret inte får överlåtas till kommunerna, vilket i princip innebär ett hinder för kommunerna att själva anställa läkare i äldreomsorgen. Den här uppdelningen vad gäller läkaransvar är inte lämplig och därför anser kommissionen att det bör vara möjligt för kommuner att anställa läkare.

En kommun som visat intresse för att anställa läkare är Växjö. I höstas skickade den blågröna majoriteten i kommunen en skrivelse till regeringen om att få bli pilotkommun med möjlighet att anställa egna läkare för läkarinsatser i den kommunala vården och omsorgen.

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, uppger för Läkartidningen att regeringen i sitt svar på skrivelsen hänvisat till den pågående utredningen om en ny äldreomsorgslag.

Utredningen, som leds av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, har också i uppdrag att titta om det finns behov av att just låta kommuner utföra läkarinsatser.

– Jag tänker att det var ett ganska givet svar i den bemärkelsen att man vill ta ett helhetsgrepp om frågan och att man då inte är intresserad av att någon går före och är pilot. Det kan jag bara beklaga, för det tror jag hade varit ett bra sätt att få lite mer kött på benen och fakta kring hur det skulle fungera, säger Anna Tenje.

Hon framhåller dock att samarbetet med Region Kronoberg fungerar bra.

– Vårt beslut om att bli pilot grundar sig egentligen inte just här och nu på att vi inte tycker att det fungerar, utan snarare för att vi tror att det skulle kunna fungera ännu lite bättre.

Samtidigt pekar hon på att kommunen är beroende av regionen och att det funnits exempel när det fungerat sämre.

– För något år sedan då relationen mellan region och kommun inte var så god märkte vi att man från regionens sida drog sig tillbaka något. Läkemedelsgenomgångar och uppföljningarna hos de äldre blev sämre, och det kan jag aldrig acceptera. Jag som har ansvar för Växjös kommuninvånare och äldre måste ju veta att de kan få den hjälp och det stöd som de har rätt till.

Patric Rylander framhåller att frågan om att ha kommunalt anställda läkare i patientnära arbete ytterst är en politisk fråga.

– Men jag tillhör dem som ändå tycker att vi behöver titta närmare på den frågan. Jag tycker att det är problematiskt när man drar ett gränssnitt rakt genom en verksamhet som man rätt tydligt gör med hälso- och sjukvårdsansvaret på Säbo.

På frågan om Växjö kommun överväger att anställa en läkare på mer övergripande nivå likt Stockholm svarar Anna Tenje:

– Vi får titta närmare på de exempel som finns och vi kanske inte är främmande för att göra det framledes. Nu har vi åtminstone fått svar att vi får inte lov att bli en pilot när det gällde den här delen, men vi kommer fortsätta diskutera och utveckla vår verksamhet. Jag utesluter inte att vi hamnar i någon liknande lösning, särskilt inte om man kan utläsa goda erfarenhet av det.

Läs mer:

Stockholms stad anställer en läkare som ska stärka äldreomsorgen