Bakterien upptäcktes vid en rutinkontroll av vattensystemet förra veckan.

– Vid en rutinprovtagning upptäcktes förhöjda värden och vi utökade därefter provtagningen. Det visade sig då att det är problem i hela huset, säger Patrik Hjelm, regionens fastighetschef, i ett pressmeddelande.

Nu har regionen satt in nya slangar med legionellafilter och spolat samtliga duschar och kranar med hett vatten. Man har också tagit nya prover för att få en indikation om var problemet ligger. Men resultatet på dessa prover kommer först om ett par veckor.

– Vi känner inte till något fall där patienter eller medarbetare har blivit sjuka. Vi är nu extra uppmärksamma på symtom som kan tyda på legionella, säger Sandor Eriksson, verksamhetschef för specialistpsykiatrin, i pressmeddelandet.