Gunilla Engström, ordförande för läkarföreningen i Norrbotten. Foto: Privat

Lönerevisionen har för tillfället satts på paus i Norrbotten. Parterna beskrivs stå långt ifrån varandra. Gunilla Engström, ordförande i Norrbottens läkarförening, vill inte gå in på några detaljer eftersom processen fortfarande pågår, men bekräftar att läkarföreningen haft en central konsultation med Läkarförbundet. Läkarföreningen har däremot inte begärt någon central förhandling.

»Vi är på den nivån att vi försöker få arbetsgivaren att följa avtalet och gången i en överläggning och förhandling«, skriver hon i ett mejl till Läkartidningen.

Daniel Nilsson, HR-direktör vid Region Norrbotten, säger till lokaltidningen Norrländska socialdemokraten att parterna har olika syn på hur stort löneutrymmet ska vara.

Det råder brist på läkare i regionen. Bristen märks både inom många läkarspecialiteter samt på mindre orter där det inte är lika attraktivt för läkare att arbeta. Hyrläkarberoendet är bitvis stort. Men Daniel Nilsson tror inte att höjda löner kommer att locka fler läkare till Norrbotten.

– Jag tror vi måste marknadsföra andra värden som finns här i Norrbotten, säger han till Norrländska socialdemokraten.

– Lön är känsligt, alla vill ha mer. Men när det handlar om läkarna tror jag vi måste fokusera på vad mer vi kan erbjuda, som inte handlar om lön, fortsätter han.

Gunilla Engström är inte nöjd med svaret från Daniel Nilsson.

»Om nu HR-direktören tycker att vi kan fokusera mer på vad arbetsgivaren kan erbjuda i övrigt så måste man börja med att erbjuda något annat, eller? Sett till förra årets process som nu är avslutad kan vi konstatera att vi fick lägst procentpåslag och inget beaktande av våra övriga yrkanden. Det trots att vi har stora brister på specialister inom många områden och en pressad arbetsmiljö med få fasta kollegor, många jourer med mera«, skriver Gunilla Engström i mejlet till Läkartidningen.

2020 hamnade de regionanställda läkarnas löneökningar i sin helhet på mellan 2 och 2,75 procent. Lägst blev utfallet i just Norrbotten. Då sade en besviken Gunilla Engström till Läkartidningen att hon anser att arbetsgivaren inte tar läkarbristen i Norrbotten på allvar.

– Vi har lägst antal läkare per invånare i Norrbotten, och vi har stora brister, kanske mest påtagligt när det gäller distriktsläkare. Sedan har vi ju svårigheter att täcka jourlinjer och vi är beroende av hyrläkare. Ändå så tycker arbetsgivaren att det är tillräckligt som det är.

Hon var också kritisk till hur lönerevisionen gått till. I praktiken var det ingen förhandling alls, enligt henne.

– Arbetsgivaren gav sitt bud på 2 procent och sedan höll de fast vid det. Vi fick tillskjutet några tusenlappar men det handlade ju om promillen.