Belastningen på sjukvården med anledning av pandemin är fortfarande hög. Trots det ser läkarna på de flesta håll i landet ut att kunna få ut fyra veckor sammanhängande semester i sommar.

Läkartidningen har fått in svar från lokalföreningar i 15 av landets regioner. I stort sett alla har svarat att semesterplaneringen är klar och att man räknar med att läkarna ska få fyra sammanhängande veckor.

Samtidigt finns vissa farhågor att en ökad smittspridning kan ställa till det. På Gotland har läkarföreningen inte fått några signaler om generella problem med semesterplaneringen. Undantaget är planeringen för läkare inom infektionsverksamheten där det fortfarande finns frågetecken. Enligt Regina Göbel, ordförande i Gotlands läkarförening, har förvaltningen dock ambitionen att alla ska kunna ta ut semester i sommar.

»Jag utgår från att läkarna ska få fyra (ibland fler) sammanhängande semesterveckor – men alla är medvetna om att covidpandemin kan ha konsekvenser på Gotland«, skriver hon i ett mejl till Läkartidningen.

Så låter det som sagt på de flesta håll, exempelvis i Västra Götaland, Stockholm och i regionerna i Norrland där man räknar med fyra sammanhängande veckor för dem som vill ha det. Men de lokala läkarföreningarna skickar också med brasklappar som ofta gäller IVA/anestesi, om pandemin gör att läget i sjukvården fortsätter vara ansträngt.

– Av läkarna är det anestesin som är hårdast drabbade med tanke på att de har IVA, säger Cecilia Nordenson som är ordförande i Västerbottens läns läkareförening.

Där vårdas covid-patienter inom den vanliga IVA-verksamheten om de är få till antalet. Men blir de fler öppnar en särskild covid-IVA.

– Då krävs dubbla jourer för att hålla det rullande. Och då ställs det stora krav för att få sommarschemana att fungera, säger Cecilia Nordenson, som dock tillägger att man räknar med att det ska gå att få ihop.

En region där semestrarna inte är klara är Västernorrland. Där har arbetsgivaren aviserat att man kan ge besked om semestrarna först en månad före semesterperioden.

Jonas Wallvik, ordförande för Medelpads läkarförening, tror att semesterbeskedet kommer i mitten av maj. På frågan om läkarna kommer att få fyra veckor sammanhängande semester svarar han dock: »Det räknar vi med«.

Läkartidningen har också ställt frågor om arbetsgivarna ger några särskilda bonusar eller ersättningar under sommaren. Här finns regionala variationer.

I Östergötland beslutade regionen nyligen om ersättning på 290 procent av lönen för flyttad semestervecka utanför semesterperioden.

– Jag tycker det är principiellt bra att de med högre lön får högre ersättning. Summorna blir ju på något sätt relativa till den lön man har, säger Niklas Theorin, ordförande i Östergötlands läkarförening.

Han konstaterar samtidigt att det just nu ser lovande ut vad gäller semestrarna, även om det finns en liten farhåga när det gäller narkosläkarna. Därför är det troligtvis inte särskilt många läkare som kommer få del av ersättningen för flyttad vecka.

– Det kommer framför allt beröra sjuksköterskor och undersköterskor.

Även i Västra Götalandsregionen finns en särskild ersättning för flyttad semestervecka. Regionen beslutade nyligen att höja förra årets ersättning på 8 000 kronor per vecka till 10 000 kronor per vecka.

– Vi tycker att ersättningen för uppskjuten semester är för låg, säger Emelie Hultberg, ordförande för Västra Götalands läkarförening till Läkartidningen.

Hon uppger att läkarföreningen tidigare yrkat på 15 000 kronor.

I Västra Götaland finns också en särskild ersättning på 230 kronor per timme för ett extra pass under sommaren.

– Vi tycker att det är problematiskt när man använder begreppet extra pass. Vi ser att det inte fungerar särskilt bra för läkare som går jour. Vi har liksom inte pass på samma sätt utan vi har en annan typ av schemaläggning.

Enligt Emelie Hultberg har läkarföreningen hört av sig till arbetsgivaren för att få till en dialog om hur ersättningen kan utformas på ett bra sätt för läkare.

– Det är problematiskt när man väljer att sätta ett krontal på ett extra pass. Det blir väldigt olika hur mycket de kronorna är värda i relation till den grundlön man har.

Läkartidningens enkät gick till samtliga 25 lokalföreningar i Läkarförbundet. 17 föreningar svarade gällande situationen i totalt 15 regioner.