Liksom förra året höll Sylf ett digitalt fullmäktigemöte. Med erfarenhet av förra årets svårigheter att hålla det digitala schemat hade årets möte delats upp på två dagar.

Den nuvarande ordföranden Madeleine Liljegren valdes om som ordförande ännu en mandatperiod. Eva Amtkil valdes till andre vice ordförande. Dessutom valdes två nya ledamöter in i Sylfs styrelse, Camilla Ringström Lindh och Robert Holmqvist. När det gällde ledamotsvalen blev det mycket debatt och pläderingar. Camilla Ringström Lindh valdes till slut in som ledamot, trots att hon inte fanns med i valberedningens förslag.

– Det var ett spännande och intensivt fullmäktige. Det var bra att vi hade två dagar på oss. Det behövdes eftersom det var många diskussioner, säger Eva Amtkil som gör ST i allmänmedicin i Helsingborg och sedan länge även är aktiv i Sylf Malmö.

Vad engagerade mest på årets möte?

– Valen och klimatet.

En majoritet av de nio motionerna handlade om olika klimatfrågor. Bland dem fanns förslag om policy för hållbara resor och att Sylf ska verka för att reducera animaliska livsmedel.

– De flesta av klimatmotionerna fick avslag eftersom både vi i styrelsen och fullmäktige inte anser att det är våra kärnfrågor samtidigt som vi redan har policyer för resande och följer Läkarförbundets klimatpolicy, säger Eva Amtkil.

En motion handlade om att utmärkelsen »Schysst rekrytering«, som Sylf delar ut till regioner som anses ha en bra AT-rekrytering, borde införas även för bastjänstgöring (BT). Sylf utesluter inte att göra det i framtiden, men det bedömdes inte vara rätt läge nu.

– Utmärkelsen har blivit väldigt populär, även arbetsgivare efterfrågar det. Men BT är för prematurt. Vi vet inte ens hur det kommer att se ut i regionerna. Dessutom kommer det vara en del av ST, säger Eva Amtkil.

Ett förslag handlade om att uppdatera stadgarna så att styrelsen själv ska kunna bestämma vem som ska vara förste vice ordförande och andre vice ordförande. Vem som ska vara ordförande och chefredaktör för Moderna Läkare skulle dock fortsatt beslutas av fullmäktige. Syftet är att ha ett flexiblare system om någon blir sjuk eller av andra skäl inte kan sitta kvar på en post eller om det uppstår problem i gruppdynamiken. Men stadgeändringen röstades inte igenom.

–  Valberedningen lägger ned ett stort jobb på att få en bra sammansättning i styrelsen. Då ansåg fullmäktige att det blir konstigt om vi bara ska väljas in som ledamöter och sedan själva konstituera oss, säger Eva Amtkil.

Sylf beslutade även om en ny strategi med fem mål som ska vara uppfyllda till 2026:

  • Underläkarlönerna ska öka snabbare än industrimärket.
  • Det inte ska finns några ofrivilliga/undvikbara väntetider till AT, BT och ST.
  • Ledarskaps-ST eller motsvarande utökad ledarskapsutbildning ska finnas i alla regioner och erbjudas minst 10 procent av alla ST-läkare.
  • Akademiska meriter och undervisningsuppdrag ska ge påslag på bruttolönen med minst 10 procent.
  • 82 procent av underläkarna ska vara anslutna till Sylf (i dag ligger anslutningsgraden på cirka 80 procent vilket är lägre än Läkarförbundet).

Sylf fyller 100 år i december, vilket kommer att uppmärksammas på olika vis under året.