I går, onsdag, inleddes Svensk allmänmedicinsk kongress. I samband med det höll Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) sitt fullmäktigemöte.

Magnus Isacson.

I år hölls mötet digitalt, och fullmäktige beslutade bland annat att välja om Magnus Isacson som ordförande i föreningen. Mandatet gäller till 2023.

Fullmäktige beslutade också att tillsätta en särskild »tänkargrupp« i syfte att få till ett system med fast läkare och begränsad patientlista.

Förslaget lyftes fram i en motion av Jonas Sjögreen och Ulf Måwe.

Motionärerna menar att målet om ett system med fast läkare inte kan nås enbart med förslagen i Anna Nergårdhs statliga utredning »God och nära vård«. Och även om regeringen och myndigheter har goda intentioner och en ökad förståelse för vad som behöver göras så saknas konkreta åtgärder.

Därför föreslog motionärerna att Sfam i samarbete med Distriktsläkarföreningen tillsätter en tänkargrupp som ska ha i uppgift att utforma en konkret strategi, handlingsplan, tidplan och övergångsbestämmelser för att ett system med fast läkare till alla invånare införs i Sverige.

Styrelsen var positiv till förslaget och yrkade på bifall men med några tillägg. Bland annat att tänkargruppens arbete sker i projektform och att projektet stäms av med Distriktsläkarföreningen innan det sjösätts.

Fullmäktige biföll motionen med styrelsens ändringar.

Vid fullmäktigemötet utnämndes dessutom Lars Hjalmar Lindholm, senior professor, Umeå universitet, till hedersledamot i Sfam.

– Vi anser att Lars Hjalmar Lindholm genom sina insatser på ett engagerat och nydanande sätt stärkt kunskapsutvecklingen inom allmänmedicin och att han är värd att hyllas för det, sa ordföranden Magnus Isacson i samband med utnämningen.